Gotlandsflis

Välkommen till Gotlandsflis AB

Ett Gotländskt sågverk med resurser att utnyttja skogsråvaran på bästa sätt, från sågat kärnvirke av högsta kvalitet till minsta flis för uppvärmning.

Den gotländska skogen är vår viktigaste råvara. Vi kan hantera den från träd på rot till sågat kärnvirke av högsta kvalitet, leverarat till bland annat möbeltillverkning. Däremellan tar vi i princip hand om all träråvara ner till minsta flis. Cellulosaflisen går till fastlandet och energiflisen stannar på ön.