Om Företaget

Antal anställda 46  

vindkraftverk

Omsättning 122 mkr
Råvarubehov
Sågtimmer 60 000 m³fub
Sågkubb 45 000 m³fub
Massaved 25 000 m³fub
Grot 55 000 m³s
Sågkapacitet
Sågtimmer 30 000 m³sågad vara
Sågkubb 15 000 m³sågad vara
Vidareförädling av sågad vara
Hyvling 15 000 m³sågat
Impregnering 10 000 m³sågat
Biprodukter
Cellulosaflis 150 000 m³s
Sågspån 25 000 m³s
Torrflis 12 000 m³s
Hyvelspån 15 000 m³s
Antal anställda 34
Omsättning 93 mkr
Råvarubehov
Sågtimmer 60 000 m³fub
Sågkubb 45 000 m³fub
Massaved 25 000 m³fub
Grot 55 000 m³s
Sågkapacitet
Sågtimmer 30 000 m³sågad vara
Sågkubb 15 000 m³sågad vara
Vidareförädling av sågad vara
Hyvling 15 000 m³sågat
Impregnering 10 000 m³sågat
Biprodukter
Cellulosaflis 150 000 m³s
Sågspån 25 000 m³s
Torrflis 12 000 m³s
Hyvelspån 15 000 m³s