Virkespriser

2021-06-21 – tillsvidare

Prislista nr 5936-G9

Höstpremie! Under hösten ges en virkespremie på 30kr/m3 to

(25kr/m3 fub) på sågbara sortiment timmer och kubb

SÅGTIMMER TALL Pris i kr/m³to för längd 43 dm, fritt bilväg
Kvalitet Toppdiameter under bark, cm
18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+
1 495 770 800 850 870 895 920 690
2 495 600 600 625 630 645 645 440
3 495 575 600 625 630 645 645 440
4 395 455 455 455 455 455 455 380

Under 20cm tillverkas kubb i längden 2,80-3,10. Långkubb 3,40-4,30.
Uppsamlingspris 17-18cm 80% av klass 20cm.

SÅGTIMMER GRAN Pris i kr/m³to för längd 43 dm, fritt bilväg
Kvalitet Toppdiameter under bark, cm
18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+
1 495 637 657 668 668 683 688 534
2 455 527 527 527 527 527 527 466

Under 20cm tillverkas kubb i längden 2,80-3,10. Långkubb 3,40-4,30.
Uppsamlingspris 17-18cm 80% av klass 20cm.

Längdkorrigering, prisjustering i %
Toppdiam, cm 34 37 40 43 46 49 52 55
20,0+ 86 92 92 100 100 106 108 103
  Högt prioriterade dimensioner
  Prioriterade dimensioner
Omarkerat: Dimensioner som endast bör accepteras vid tvångsköp.

Vraktimmer:                           210:- m³to
Gemensamt:
Minsta toppdiameter: 18 cm under bark. Största rotdiameter: 60 cm under bark.
Längd: 34-55 dm.
För att klara färskhets kraven skall vinteravverkat sågtimmer, med fällningstid 1/10-31/3, vara anmält vid farbar bilväg senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året bör vara anmält vid farbar bilväg max 2 veckor efter fällning.
Kvalitetsklassning följer VMR 1-07 med tillägg för lokala anpassningar inom VMF Qbera.
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per 3 dm-modyl respektive klassmitt för diameter.
Vägstandard: För leverans vid bilväg som ej medger transport med fullastad lastbil med utdraget släp gör ett avdrag med 15:-/m³fub.

Fällningstid 15 okt – 15 apr  Längd: Diameter: Pris kr/m³to:
Kärnvirke Stamblock 0810 klass 1 31-55 >25 cm 25-27
27-29
915
970
>30 985

Längd: Diameter: Pris kr/m³fub:
Kubb 2790 Tall och gran, s.gran 28-31 12-20cm under bark 400,
s.gran 300
Kubb 2679

Kubb vrak

Tall och gran, s.gran 37-43 14-20 cm under bark 450,
s.gran   300

150

Kvalitet: Virket skall vara rakt och friskt samt lämpligt för sågning. Stock ska hålla lägst kvalitet 4 för tall resp 2 för gran med följande undantag. Röta och stockblånad tillåtes ej, ej grövre än 40 cm i rot.
Massaved, 1300 Barr 30 dm +/-
30 cm
min 5 cm max 70 cm Prima 275 Sekunda 255
Massaved, 1340 Björk Prima 270 Sekunda 250
Massaved, 1000 Flerstam Barr 40 dm min 5 cm på 29 dm max 70 cm

Utskott

Prima 275 Sekunda 255

50

Kvalitet: Massaved får bestå av tall, gran, björk och vara tillredd av levande trä. Torrträd och rötskadat utsorteras, och inmäts som energived.
Energived 5090 Övrigt löv vrakved 3 m 210
Energived 1590 Barrved och lövved fallande skördarhugget

Utskott

210

50

 

 

Gotlandsflis                      Massaved:
Mätmetod Prima/sekunda
Klassning av Prima resp.Sekunda via bedömning av respektive trave
Leveransvilkor
Dimensioner sortiment 1300 1000
Min. diameter:          5 cm ub                   Längder 3,00  m 3,70-4,00 m
Max diameter      70 cm ub på högk ,Eftersträvande medellängd 3,80 m
Kvalitetskrav:
Mätning av volym och kvalitet sker enligt Biometrias mät instruktioner
Klassning av trave
Orsak Prima Sekunda
Barr massaved Lövmassa Barr massaved Lövmassaved
Fel trädslag, torrstock Max 1% Max 1 % max 5% max 2 %
Skogsröta Max 5% max 5% max 25 % max 25%
(% av travens ändyta
kvist,klyka,dimension barrmassaved max 10 % Löv max 20 %
exkl. övergrovt
övergrovt max 70 cm Ej tillåtet
Nedsmutsade stockar max 5%
Främmande material Ej tillåtet
Färskhetskrav vid bilväg Lev max 4 veckor efter fällning
Fällningstid 1/4 -31/10

 

maskin

Gotlandsflis AB är FSC®och PEFC certifierade. FSC-C 109665

En överenskommelse mellan den svenska sågverksindustrin och de skogsbrukande företagen har träffats som innebär att Du som virkesleverantör bidrar till att finansiera kampanjen Timber 2010, med syfte att öka träförbrukningen i Europa. På ovanstående sågtimmerpriser dras 60 öre/m³to. Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjen. På virkespriset dras dessutom 73 öre/m³to som bidrar till forskningsstiftelsen SkogsForsk.