Virkespriser

Nu mäter vi alla sortiment i m³fub.

2024-02-05 – tillsvidare

Prislista nr 5932-G5

SÅGTIMMER TALL Pris i kr/m³fub för längd 43 dm, fritt bilväg
Toppdiameter under bark, cm
Kvalitet 21- 22- 24- 26- 28- 30- 36+
1 895 920 970 995 1015 1045 830
2-3 730 750 780 790 800 810 620
4 630 630 635 640 640 645 570

 

SÅGTIMMER GRAN Pris i kr/m³fub för längd 43 dm, fritt bilväg
Toppdiameter under bark, cm
Kvalitet 21- 22- 24- 26- 28- 30- 36+
1 785 810 825 830 850 865 720
2 695 700 705 715 720 725 660

 

Längdkorrigering, prisjustering i %
Toppdiam, cm 34 37 40 43 46 49 52 55
21,0+ 86 92 92 100 100 106 108 103
  Högt prioriterade dimensioner
  Prioriterade dimensioner

Stockar utanför dimensionskraven betalas med 465 kr/m³fub

Vraktimmer:                           320 kr/m³fub

Gemensamt:
Minsta toppdiameter: 21 cm under bark. Största rotdiameter: 60 cm under bark.
Längd: 3,40-5,55 m.
För att klara färskhets kraven skall vinteravverkat sågtimmer, med fällningstid 1/10-31/3, vara anmält vid farbar bilväg senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året bör vara anmält vid farbar bilväg max 2 veckor efter fällning.
Kvalitetsklassning följer VMR 1-07 med tillägg för lokala anpassningar inom Biometria.
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per 3 dm-modyl respektive klassmitt för diameter.
Vägstandard: För leverans vid bilväg som ej medger transport med fullastad lastbil med utdraget släp gör ett avdrag med 13 kr/m³fub.

Fällningstid 15 okt – 15 apr  Längd: Diameter: Pris kr/m³fub:
Kärnvirke Stamblock 0810 klass 1 31-55 25-26,9
27-29,9
>30
1035
1055
1085

Längd: Diameter: Pris kr/m³fub:
Kubb 2790 Tall och gran 28, 31 12-21 cm 650,
sekunda 465
Kubb 2679 Tall och gran 37, 40, 43 14-21 cm 700,
sekunda 465
Kubb Vrak 320
Kvalitet:
Virket skall vara rakt och friskt samt lämpligt för sågning. Stock ska hålla lägst kvalitet 4 för tall resp 2 för gran. Röta och stockblånad tillåtes ej, ej grövre än 40 cm i rot.
Massaved, 1300 Barr 30 dm +/-
30 cm
min 5 cm, max 70 cm Prima 500 Sekunda 380
Massaved, 1340 Björk  30 dm +/-
30 cm
min 5 cm, max 70 cm Prima 530 Sekunda 380
Massaved, 1000 Barr  40 dm +/-
30 cm
min 5 cm, max 70 cm Prima 500 Sekunda 380
Massaved, 1040 Björk  40 dm +/-
30 cm
min 5 cm, max 70 cm Prima 530 Sekunda 380
Utskott 100
Kvalitet:
Prima massaved max 1 % fel trädslag/torrträd. Sekunda barrmassa max 5 %. Sekunda björkmassa max 2 %. Prima massaved max 5 % skogsröta per trave. Sekunda massaved max 25 %. De travar som överträder gränser för torrstock/fel trädslag, röta eller maxdiameter klassas som utskott.
  Längd: Diameter: Pris kr/m³fub:
Energived 5090 Barrved och lövved 3 m Min 2 cm, max 70 cm 405
Energived 1590 Barrved och lövved Fallande Min 2 cm, max 70 cm

Utskott

405

100

Främmande föremål så som metall, sten och plast tillåts ej.

 

maskin

Gotlandsflis AB är FSC® (FSC-C 109665) och PEFC certifierade (PEFC/05-32-205).