Virkespriser

2018-04-01 – tillsvidare

Prislista nr 5936-G4

SÅGTIMMER TALL Pris i kr/m³to för längd 43 dm, fritt bilväg
Kvalitet Toppdiameter under bark, cm
  20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+
1 700 730 780 800 825 850 620
2 525 530 555 560 575 575 370
3 500 530 555 560 575 575 370
4 385 385 385 385 385 385 310

Under 20cm tillverkas kubb i längden 2,80-3,10. Långkubb 3,40-4,30.
Uppsamlingspris 17-18cm 80% av klass 20cm.

SÅGTIMMER GRAN Pris i kr/m³to för längd 43 dm, fritt bilväg
Kvalitet Toppdiameter under bark, cm
  20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+
1 567 587 598 598 613 618 464
2 457 457 457 457 457 457 396

Under 20cm tillverkas kubb i längden 2,80-3,10. Långkubb 3,40-4,30.
Uppsamlingspris 17-18cm 80% av klass 20cm.

Längdkorrigering, prisjustering i %
Toppdiam, cm 37 40 43 46 49 52 55
20,0+ 92 92 100 100 106 108 103
  Högt prioriterade dimensioner
  Prioriterade dimensioner
  Omarkerat: Dimensioner som endast bör accepteras vid tvångsköp.

Vraktimmer:                           235:- m³to
Gemensamt:
Minsta toppdiameter: 20 cm under bark. Största rotdiameter: 60 cm under bark.
Längd: 37-55 dm.
För att klara färskhets kraven skall vinteravverkat sågtimmer, med fällningstid 1/10-31/3, vara anmält vid farbar bilväg senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året bör vara anmält vid farbar bilväg max 2 veckor efter fällning.
Kvalitetsklassning följer VMR 1-07 med tillägg för lokala anpassningar inom VMF Qbera.
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per 3 dm-modyl respektive klassmitt för diameter.
Vägstandard: För leverans vid bilväg som ej medger transport med fullastad lastbil med utdraget släp gör ett avdrag med 13:-/m³fub.

Fällningstid 15 okt – 15 apr  Längd: Diameter:   Pris kr/m³to:
Kärnvirke Stamblock 0810 klass 1 31-55 >25 cm 25-27
27-29
845
900
      >30 915
 Kärnvirke 0810 Klass 1 31   >30 915

    Längd: Diameter: Pris kr/m³fub:
Kubb 2790 Tall och gran, s.gran 28-31 12-20cm under bark 360,
s.gran 245
Kubb 2679
Kubb vrak
Tall och gran, s.gran 37-43 14-20 cm under bark 400,
s.gran 245
160
Kvalitet: Virket skall vara rakt och friskt samt lämpligt för sågning. Stock ska hålla lägst kvalitet 4 för tall resp 2 för gran med följande undantag. Röta och stockblånad tillåtes ej, ej grövre än 40 cm i rot.  
Massaved, 1300 Barr 30 dm +/-
30 cm
min 5 cm max 70 cm 300
Massaved, 1340 Björk 290
Massaved, 1500 Flerstam Barr 40 dm min 5 cm på 29 dm max 70 cm 300
Kvalitet: Massaved får bestå av tall, gran, björk och vara tillredd av levande trä. Torrträd och rötskadat utsorteras, och inmäts som energived.  
Energived 5090 Övrigt löv vrakved 3 m 250
Energived 1590 Barrved och lövved fallande skördarhugget 250

maskin

Gotlandsflis AB är FSC®och PEFC certifierade. FSC-C 109665

En överenskommelse mellan den svenska sågverksindustrin och de skogsbrukande företagen har träffats som innebär att Du som virkesleverantör bidrar till att finansiera kampanjen Timber 2010, med syfte att öka träförbrukningen i Europa. På ovanstående sågtimmerpriser dras 60 öre/m³to. Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjen. På virkespriset dras dessutom 73 öre/m³to som bidrar till forskningsstiftelsen SkogsForsk.