Virkespriser

2023-06-22 – tillsvidare

Prislista nr 5937-G9

SÅGTIMMER TALL Pris i kr/m³to för längd 43 dm, fritt bilväg
Toppdiameter under bark, cm
Kvalitet 18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+
1 670 945 975 1025 1045 1070 1095 840
2 670 775 775 800 805 820 820 590
3 670 750 775 800 805 820 820 590
4 570 630 630 630 630 630 630 530

Under 20cm tillverkas kubb i längden 2,80-3,10. Långkubb 3,70-4,30.

SÅGTIMMER GRAN Pris i kr/m³to för längd 43 dm, fritt bilväg
Toppdiameter under bark, cm
Kvalitet 18- 20- 22- 24- 26- 28- 30- 40+
1 670 812 832 843 843 858 863 684
2 630 702 702 702 702 702 702 616

Under 20cm tillverkas kubb i längden 2,80-3,10. Långkubb 3,70-4,30.

Längdkorrigering, prisjustering i %
Toppdiam, cm 34 37 40 43 46 49 52 55
20,0+ 86 92 92 100 100 106 108 103
  Högt prioriterade dimensioner
  Prioriterade dimensioner

Vraktimmer:                           210:- m³to

Gemensamt:
Minsta toppdiameter: 18 cm under bark. Största rotdiameter: 60 cm under bark.
Längd: 34-55 dm.
För att klara färskhets kraven skall vinteravverkat sågtimmer, med fällningstid 1/10-31/3, vara anmält vid farbar bilväg senast 15/4. Sågtimmer avverkat under annan tid på året bör vara anmält vid farbar bilväg max 2 veckor efter fällning.
Kvalitetsklassning följer VMR 1-07 med tillägg för lokala anpassningar inom Biometria.
Prisgrundande volym beräknas efter klassbotten per 3 dm-modyl respektive klassmitt för diameter.
Vägstandard: För leverans vid bilväg som ej medger transport med fullastad lastbil med utdraget släp gör ett avdrag med 15:-/m³fub.

Fällningstid 15 okt – 15 apr  Längd: Diameter: Pris kr/m³to:
Kärnvirke Stamblock 0810 klass 1 31-55 25-26,9
27-29,9
1065
1120
>30 1135

Längd: Diameter: Pris kr/m³fub:
Kubb 2790 Tall och gran 28, 31 12-20 cm under bark 550,
sekunda 425
Kubb 2679

 

Tall och gran 37, 40, 43 14-20 cm under bark 600,
sekunda 425
Kubb Vrak 150
Kvalitet:
Virket skall vara rakt och friskt samt lämpligt för sågning. Stock ska hålla lägst kvalitet 4 för tall resp 2 för gran. Röta och stockblånad tillåtes ej, ej grövre än 40 cm i rot.
Massaved, 1300 Barr 30 dm +/-
30 cm
min 5 cm, max 70 cm Prima 465 Sekunda 350
Massaved, 1340 Björk  30 dm +/-
30 cm
min 5 cm, max 70 cm Prima 505 Sekunda 350
Massaved, 1000 Barr Barr 40 dm, flerstam min 5 cm på 29 dm max 70 cm

 

Prima 465 Sekunda 350

 

Utskott 100
Kvalitet:
Prima massaved max 1 % fel trädslag/torrträd. Sekunda barrmassa max 5 %. Sekunda björkmassa max 2 %.Prima massaved max 5 % skogsröta per trave. Sekunda massaved max 25 %.De travar som överträder gränser för torrstock/fel trädslag, röta eller maxdiameter klassas som utskott.
  Längd: Diameter: Pris kr/m³fub:
Energived 5090 Barrved och lövved 3 m Min 2 cm, max 70 cm 350
Energived 1590 Barrved och lövved Fallande Min 2 cm, max 70 cm

Utskott

350

100

Främmande föremål så som metall, sten och plast tillåts ej.

 

maskin

Gotlandsflis AB är FSC®och PEFC certifierade. FSC-C 109665

En överenskommelse mellan den svenska sågverksindustrin och de skogsbrukande företagen har träffats som innebär att Du som virkesleverantör bidrar till att finansiera kampanjen Timber 2010, med syfte att öka träförbrukningen i Europa. På ovanstående sågtimmerpriser dras 60 öre/m³to. Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjen. På virkespriset dras dessutom 73 öre/m³to som bidrar till forskningsstiftelsen SkogsForsk.